KURS, HİZMET VE EĞİTİM İPTAL İADE ve TESLİMAT KOŞULLARI

Dijital Master bir eğitim kurumu olduğu gibi aynı zamanda gelir-gider, kâr-zarar dengesi kuran bir kurumdurDijital Master’ın zarara uğratılması söz konusu olmadığı gibi eğitim programları ile maddi yükümlülükler yan yana getirilemez.

Gerekli şartlar kayıt anında bir kez oluşturulduktan sonra eğitim ve ödeme sistemleri birbirinden ayrılmış olur ve kurumumuz eğitim konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmeye talip olduğu sürece, daha öncesinde sözleşmede geçen şartların dışında keyfi iptal sistemine kapalıdır. Ayrıca kurum Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri  Tespit ve Tahsil Yönetmeliği 2.Bölüm 9.maddede yer alan iptal ve ücret iade koşulları tüm özel öğretim kurumlarında yer aldığı gibi kurumumuzca da esastır. Kursiyer belirtilen şartlar oluşmadan iptal isteminde bulunamaz ve tüm maddi yükümlülükleri yerine getirir. Bu sebepten eğitim öğretim için belirlenen ücretlerin iadesi ve yükümlülüklerin iptali söz konusu değildir.

 

Hizmet akdinin gerçekleşmesi yüz yüze eğitimlerde sınıf ortamında, online eğitimlerde ise elekronik  posta adresine iletilir.

1
×
Bilgi İçin Yazın